นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดเส้นทางจราจรการจัดงาน “ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2559”

ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายนนี้ เทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดงานสืบสานประเพณี "ล่องสะเปาจาวละกอน" ประจำปี 2559 ชมการประกวดสะเปาลอยน้ำ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “ร่วมใจจุดเทียนถวายอาลัย” ณ ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย ริมสองฝั่งแม่น้ำวัง ร่วมทำบุญ “แสนดวง...แสนใจ ถวายโคมอาลัยเพื่อพ่อ” ณ ข่วงนคร สัมผัสบรรยากาศโคมล้านนา และเลือกซื้อสินค้าของดีนครลำปาง ณ ถนนบ้านเชียงราย

จึงขอแจ้งรายละเอียดการปิดเส้นทางการจราจรดังนี้

**** ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น. ****
- ปิดการจราจรบริเวณถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่ง โรงพยาบาลแวนแซนวูร์ด
- ปิดถนนวงเวียนไก่เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ถึงร้านอาหารริเวอร์ไซค์

**** ในวันจันทร์และอังคารที่ 14 – 15 พฤศจิกายน เวลา 13.00 – 22.00 น.
- ปิดการจราจรบริเวณถนนบ้านเชียงราย สัมผัสบรรยากาศโคมล้านนา เตรียมจัดจำหน่ายสินค้าโอทอปและอาหารพื้นเมือง
- เปิดการจราจรในเวลา 22.00 น. โดยให้รถเดินทางเดียวจากถนนทิพย์ช้างผ่านห้าแยกหอนาฬิกา