เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญส่ง “สะเปาลอยน้ำ” เข้าประกวดในงานล่องสะเปาจาวละกอนฯ

ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายนนี้ เทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดงานสืบสานประเพณี "ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2559” จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ องค์กร สมาคม ชมรม สถาบันการศึกษา ชุมชนและศรัทธาวัดต่างๆ ร่วมประดิษฐ์ ตกแต่งสะเปาลอยน้ำ ประเภทสวยงาม ส่งเข้าประกวด เพื่อร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมในครัวเรือน และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง โทร.054-237-237 ต่อ 3203, 3207