นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร.ร. เทศบาล ๓ รวมใจแปรขบวนอักษรเลข ๙ ถวายความอาลัยแด่ในหลวงฯ

น.ส.วรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (บุญทวงศ์อนุกูล) นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสังกัดฯ กว่า ๒๐๐ คน ประกอบพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมใจกันแปรขบวนอักษรเป็นเลข ๙ ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม และเพลงรูปที่มีทุกบ้าน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บุญทวงศ์อนุกูล)

ร.ร. เทศบาล ๓ รวมใจแปรขบวนอักษรเลข ๙ ถวายความอาลัยแด่ในหลวงฯ