นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมิตรภาพแลกเปลี่ยนโรตารี เข้าชมนิทรรศการ ข้าวของพ่อ

ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะมิตรภาพแลกเปลี่ยนโรตารี ซึ่งเป็นชาวต่างชาติกว่า 20 คน เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมนิทรรศการ “ข้าวของพ่อ ครัวของแผ่นดิน” ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ที่ต้องการเผยแพร่ถึงคุณค่าของข้าว ประโยชน์ของข้าว ภูมิปัญญาของข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะมิตรภาพแลกเปลี่ยนโรตารี เข้าชมนิทรรศการ ข้าวของพ่อ