นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่บริเวณถนนบุญวาทย์ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้รับเหมา เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์ พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เบื้องต้น ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้สั่งการให้ผู้รับเหมาเร่งดำเนินการคืนสภาพพื้นผิวการจราจรให้เป็นปกติ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

ร่างแผนการทำงาน
6 – 10 มิถุนายน : ลาดยางคืนสภาพผิวการจราจร ฉีดล้างถนน จากห้าแยกหอนาฬิกา-วัดสวนดอก
กรกฎาคม 2562 : ก่อสร้างบ่อพัก-วางท่อร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ คืนสภาพผิวการจราจรเป็นปกติ 100%
สิงหาคม 2562 : รื้อถอนเสาไฟฟ้าออกทุกต้น เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งจะประดับในลักษณะโคมไฟเสาหงส์ บริเวณถนนบุญวาทย์ตลอดทั้งสาย