นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในการคืนสภาพผิวถนนช่วงห้าแยกหอนาฬิกาถึงแยกวัดสวนดอก

เย็นของวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล พร้อมผู้ควบคุมงานเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ออกตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในการคืนสภาพผิวถนนช่วงห้าแยกหอนาฬิกาถึงแยกวัดสวนดอก การนี้ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างทำการกลบผิวถนนที่มีการขุดเจาะบริเวณแยกออมสินตามข้อสั่งการของ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ซึ่งจะได้ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดต่อไป
เทศบาลนครลำปางขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วยดีตลอดทั้งวัน และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้