นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลลำปาง มอบทุนสนับสนุนเข้ากองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองฯ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบทุนจาก นายอธิษฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ในการสนับสนุนทุนทรัพย์จากกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลลำปาง เข้ากองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท

 

โรงพยาบาลลำปาง มอบทุนสนับสนุนเข้ากองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองฯ