นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รายงานการเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

ประชาสัมพันธ์รายงานการเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ประจำวันวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ดังนี้
1.ปิดการจราจรตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกวัดสวนดอก
2.ขุดต่อท่อเข้าบ่อพักสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณหน้าตลาดออมสิน เวลา9.00-18.00น.
3.ขุดวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณหน้าตลาดออมสิน เวลา9.00-18.00น.
4.ทดสอบท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำบริเวณตั้งแต่แยกวัดสวนดอกถึงแยกห้างเสรี เวลา9.00-18.00น.
5.ร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูงเข้าท่อตั้งแต่แยกตรอกวัดเชียงรายถึงแยกวัดสวนดอก เวลา20.00-06.00น.
6.คืนสภาพถนนบริเวณตั้งแต่แยกหอนาฬิกาถึงแยกวัดสวนดอก เวลา8.00-18.00น.