นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เร่งงานร้อยสายทั้งแรงสูงและแรงต่ำ โครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

คืนวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าและผู้รับจ้างโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์เร่งงานร้อยสายทั้งแรงสูงและแรงต่ำในส่วนที่เหลือ เพื่อจะให้งานคืนสภาพผิวถนนแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
เทศบาลนครลำปางขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้