นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนวัดม่อนจำศีล ซอย ๒ ตั้งแต่ถนนวัดม่อนจำศีล ถึงบ้านเลขที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)