นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักการช่าง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน หารือข้อราชการ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เรียกประชุมเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักการช่าง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน หารือข้อราชการ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ