เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำปาง เข้าชม “นิทรรศการศิลปะข้าว”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง และเทศบาลนครลำปาง จัดแสดง “นิทรรศการศิลปะข้าว” โดยอาจารย์วาจิส กันทะวัง ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง กว่า 50 คน ร่วมจัดนิทรรศการด้วยความมุมานะตั้งใจ เพื่อต้องการเผยแพร่ถึงคุณค่าของข้าว ประโยชน์ของข้าว ภูมิปัญญาของข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรเป็นล้นพ้น

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำปาง ร่วมชมนิทรรศการฯ ได้ที่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน เทศบาลนครลำปาง (ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา) ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2559

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำปาง เข้าชม “นิทรรศการศิลปะข้าว”