เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจาก 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ อันนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

 

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น