เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดวันเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง แจ้งว่า สำหรับการลงทะเบียนเพื่อถวายสักการะพระบรมศพ ในส่วนของจังหวัดลำปาง ที่ได้รับแจ้งจาก กระทรวงมหาดไทย ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะ จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 750 คน คือ ในวันที่ 10, 29 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 18 ธันวาคม 2559 และวันที่ 6 มกราคม 2560

ประชาชนที่มีความประสงค์จะไปร่วมสักการะพระบรมศพ ให้ลงทะเบียนที่หมู่บ้าน ตำบล ซึ่งแต่ละอำเภอจะเป็นผู้กำหนดจุดลงทะเบียน และจำนวนของผู้ที่จะลงทะเบียนตามจำนวนของแต่ละอำเภอที่ได้รับ และสำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปถวายสักการะด้วยตนเองหรือไปเป็นหมูคณะก็สามารถเดินทางไปที่สนามหลวงได้เลย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะอยู่แล้ว