เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “ไก่ขาวเกมส์ 2016”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง แจ้งว่า ตามที่เทศบาลนครลำปาง ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2559 “ไก่ขาวเกมส์ 2016 : เกมส์แห่งความสุข” แต่เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เพื่อให้ประชาชนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ท่าน เทศบาลนครลำปางได้แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬาไก่ขาวเกมส์ 2016 ออกไปนั้น เพื่อให้การแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงประกาศจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2559 “ไก่ขาวเกมส์ 2016 : เกมส์แห่งความสุข” ระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง และสนามกีฬาต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง