นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างป้ายชื่อถนนซอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน ๔๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง