นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานลำปาง

เนื่องด้วยขณะนี้เข้าสู่เทศกาลลอยกระทง ประชาชนมักจะมีการปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง จุดพลุ-ดอกไม้ไฟ ซึ่งเป็นอุปสรรคและเป็นการรบกวนการบิน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการบินผ่านหรือบินมายังท่าอากาศยานลำปางได้ ท่าอากาศยานลำปาง จึงขอความร่วมมือประชาชนดังนี้

1.การปล่อยโคมลอยจะต้องขอ และได้รับอนุญาตจากนายอำเภอเท่านั้น และต้องแจ้งรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ จำนวนโคมลอย ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
2.ในช่วงวันลอยกระทง และคืนวันที่ 31 ธันวาคม (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) ให้ปล่อยโคมลอยหลังเวลา 19.30น. เท่านั้น
3.การปล่อยโคมลอยโดยไม่ได้รับอนุญาตและเกิดความเสียหายต่อเครื่องบินและบุคคลอื่น มีโทษสูงสุดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษประหารชีวิต, จำคุกตลอดชีวิต