เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จักรยานจากประเทศญี่ปุ่น มาถึงเทศบาลนครลำปางแล้ว

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี นครลำปาง แจ้งว่า เทศบาลนครลำปาง ได้รับบริจาคจักรยานจากเมืองมัสชึยามา ประเทศญี่ปุ่น Ehime Toyota, Japan จำนวน 100 คัน โดยการประสานงาน ของสโมสรโรตารีดอยพระบาท และคุณ สุพล สุดอ่อน ผู้สนับสนุนโครงการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกัน เทศบาลนครลำปาง จะนำจักรยาน ดังกล่าว มาเข้าร่วมโครงการจักรยานเพื่อ การท่องเที่ยว และโครงการลำปางนคร แห่งจักรยาน โดยจะทำพิธีรับมอบ อย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป.

จักรยานจากประเทศญี่ปุ่น มาถึงเทศบาลนครลำปางแล้ว