นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงพลังแปรขบวน “ต้นไม้ของพ่อ”

เทศบาลนครลำปาง ร่วมแสดงพลังแปรขบวน “ต้นไม้ของพ่อ” พร้อมกับพสกนิกรชาวลำปางกว่า 6,000 คน

นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย รวมตัวแสดงพลังความสามัคคีแปรขบวนเป็นรูป “ต้นไม้ของพ่อ” พร้อมกับพสกนิกรชาวลำปางกว่า 6,000 คน และร่วมลงนามถวายอาลัย เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ลานจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงพลังแปรขบวน “ต้นไม้ของพ่อ”