นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง ขอประกาศแจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 “ไก่ขาวเกมส์ 2016” ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมต่อไปครับ