เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมตัวแสดงพลังความสามัคคี “กอดรูปพ่อไว้แนบใจ หมื่นดวงใจถวายอาลัยผ่านแสงเทียน”

ในวันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. เวลา 17.00 น. ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวลำปาง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมตัวแสดงพลังความสามัคคี “กอดรูปพ่อไว้แนบใจ หมื่นดวงใจถวายอาลัยผ่านแสงเทียน” พร้อมกัน ณ ห้าแยกหอนาฬิกา สืบเนื่องจากการร่วมตัวของภาคประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น บริษัท ณ หนา ครีเอทีฟ อาร์ท จำกัด จึงร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดกิจกรรม “กอดรูปพ่อไว้แนบใจ หมื่นดวงใจถวายอาลัยผ่านแสงเทียน” รวมตัวแสดงพลัง จุดเทียนถวายความอาลัย ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ให้ดังก้องทั่วฟ้าเมืองลำปาง จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวลำปางทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การรวมตัวแสดงพลังความสามัคคี “กอดรูปพ่อไว้แนบใจ หมื่นดวงใจถวายอาลัยผ่านแสงเทียน” พบกันในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง และขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สีดำโดยพร้อมเพรียงกัน