นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวลำปาง ร่วมสวดพระอภิธรรมถวายในหลวงฯ

ในวันที่ 28 ต.ค. เวลา 15.30 น. เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวลำปาง ร่วมสวดพระอภิธรรมถวายในหลวงฯ ณ วัดพระแก้วดอนเต้า