เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็ก @ถนนสายวัฒนธรรม 2560

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นายประทีป เมืองแก่น ประธานคณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรม และพ่อค้าแม่ค้่าบนถนนสายวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้อง ๆ เด็กและเยาวชน ทีี่มาเดินเล่นบนถนนสายวัฒนธรรม เทศบาลนครลำปาง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 บรรยากาศเป็นไปอย่างและเป็นกันเอง เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

กิจกรรมวันเด็ก @ถนนสายวัฒนธรรม 2560