นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวลำปาง ร่วมรวมตัวแสดงพลังความสามัคคี แปรขบวนเป็นรูป “ต้นไม้ของพ่อ”

ในวันศุกร์ที่ 28 ต.ค. เวลา 9.00 น. ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวลำปาง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมตัวแสดงพลังความสามัคคี แปรขบวนเป็นรูป “ต้นไม้ของพ่อ” ณ ศาลากลางจังหวัด พร้อมบันทึกเทปเผยแพร่ทั่วประเทศ ด้วยจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมถวายความอาลัย รวมตัวแสดงพลังความสามัคคีแปรขบวนเป็นรูป “ต้นไม้ของพ่อ” เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ นำเผยแพร่ทั่วประเทศต่อไป จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00น. ณ ลานจัตุรมุข อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง และขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สีดำโดยพร้อมเพรียงกัน