นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559

สำนักการศึกษา พร้อมด้วย กองคลัง โรงเรียนเทศบาล และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เป็นผู้แทนร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดลำปาง

ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559