นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลฯ จัดกิจกรรมถวายอาลัยแด่ในหลวงฯ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง และพสกนิกรชาวลำปาง กว่า 500 คน ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมใจกันแปรขบวนอักษรรูปหัวใจ ขับร้องเพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป เพลงรูปที่มีทุกบ้าน และเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์ และได้นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูปร่วมประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม สวดพระพุทธมนต์/สดัปกรณ์ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง

ดร.กิตติภูมิ กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพสกนิกรในเขตเทศบาลนครลำปาง ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเปล้าปกกระหม่อมที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา พระราชทรัพย์ นานัปการอย่างต่อเนื่อง โดยมิทรงย่อท้อและเหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อานาประชาราษฎร ทรงเป็นดั่งพระมหาชนกของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตด้วยความเพียรที่พรั่งพร้อมด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตา ที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าได้รับ แม้นพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัย แต่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ยังคบแนบสนิทสถิตอยู่ในดวงจิตและความทรงจำของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนิจนิรันดร์
ปวงข้าพระพุทธเข้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้"

เทศบาลฯ จัดกิจกรรมถวายอาลัยแด่ในหลวงฯ