นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ร่างประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกาถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)