นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกอบพิธีลงเสาเอกศาลพระภูมิภายในสำนักงานฯ

ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีลงเสาเอกศาลพระภูมิ ภายในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง หลังจากได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสง่า สวยงาม เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรภายในสืบไป

ประกอบพิธีลงเสาเอกศาลพระภูมิภายในสำนักงานฯ