นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจสภาพ สวนสาธารณะเวียงละกอน

นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมทีมงานสำนักการช่าง ลงพื้นที่สำรวจบริเวณสวนสาธารณะเวียงละกอน หลังจากได้รับรายงานจากประชาชนที่มาใช้บริการว่าเกิดการชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่างแล้ว

 

ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจสภาพ สวนสาธารณะเวียงละกอน