เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะดำเนินการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นหรือมีคุณูปการต่อการศึกษา เข้ารับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560” คณะกรรมการคัดเลือกครูฯ กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

จึงขอเชิญเสนอชื่อ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ลูกศิษย์และคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย ผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560” ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 โทร. 0-5423-6400 , 09-8584-8795