นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณข่วงนคร เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
- ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ข่วงนคร
- พิธีกรเชิญ ประธานในพิธี (ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง) กล่าวนำ แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- พิธีกรเชิญผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกัน
- พิธีกรเชิญผู้บริหารเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติลงนามถวายความอาลัย
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- พิธีกรอาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์/สดับปกรณ์
- ทอดผ้าบังสุกุล
- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- เสร็จพิธี