นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีนครลำปาง

นายยงยุทธ หล้าปุย ผู้จัดการทั่วไป นายณัฐตวุฒิ บุญเรียน ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ สวัสดีปีระกา 2560 ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

นางสาวอังคนางค์ พรมดำ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาลำปาง นางสุรีย์ สุวรรณกาศ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย พร้อมคณะ เข้ามอบของจวัญสวัสดีปีใหม่และมอบผ้าห่ม 50 ผืนแก่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ สวัสดีปีระกา 2560 ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีนครลำปาง