นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางสาวณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอาลัมภกัปปะนคร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช