นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 โดยสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน นำโดยนางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ นายสุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์ ประธานสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง ได้ร่วมกันจัดประเพณีทิ้งกระจาดขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทิ้งกระจาดของท้องถิ่น และสืบทอดความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวไทยเชื้อสายจีน ตลอดจนเพื่อร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ ก่อนร่วมกันแจกทานแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้พร้อมกัน ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน