นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอต้อนรับ "นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร"

เทศบาลนครลำปาง ขอต้อนรับ "นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง"  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป