นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศาลแขวงลำปาง นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเทิดพระเกียรติต่อพระองค์ท่าน