นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเที่ยวสไตล์เมืองเก่า ร่วมโครงการท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ย่านชุมชนปงสนุก ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าวัดปงสนุก