เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ณ ข่วงนคร

นายพิชิต  กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น ในฐานะที่เป็นข้าของแผ่นดินก็อยากจะทำอะไรเพื่อท่านบ้าง เทศบาลนครลำปาง จึงกำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์/สดับปกรณ์ และสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ในวันศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ข่วงนคร และกำหนดจัดพิธีสวดฯ ต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (วัน เวลาจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป) จึงขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง พสกนิกรชาวไทย และผู้สนใจเข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว และร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ข้าราชการ และผู้ร่วมงานทุกท่านโปรดแต่งกายด้วยด้วยชุดไว้ทุกข์