นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

Big Cleaning Day สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day สถานีขนส่งผู้โดยสาร น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
.
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง Big Cleaning Day” น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง ห้างสรรพสินค้าโรบินสันลำปาง ร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาดบริเวณชานชาลา พื้นที่พักคอยผู้โดยสาร พื้นถนนภายในบริเวณสถานีขนส่งฯ ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน และบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง
.
ดร.กิตติภูมิ กล่าวว่า เปิดเผยว่า เทศบาลนครลำปาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก ณ สถานีขนส่งแห่งนี้ ถึงแม้ว่าด้านอาคาร สถานที่อาจคับแคบ เนื่องจากความเจริญเติบโตของบ้านเมือง หากทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ก็จะสวยงาม สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นประตูสู่ลำปางสามารถอวดแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนลำปางได้ไม่แพ้จังหวัดใกล้เคียง