นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง

เย็นวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด และสมาชิกชมรม อสม.เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนศรีชุมป่าไผ่ จำนวน 5 ราย ชุมชนสนามบิน จำนวน 2 ราย และชุมชนพระบามหนองหมู จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 8 ราย ตามโครงการ ผูกใจ คลายทุกข์ ยุค IT คนลำปางไม่ทิ้งกัน