นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันการประกวดเต้น Born to be young star anti drugs contest 2019

ช่วงค่ำวานนี้(9 สิงหาคม 2562) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันการประกวดเต้น Born to be young star anti drugs contest 2019 ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ณ อาคารดับเพลิง สำนักงานเทศบาลนครลำปาง การจัดกิจกรรมการประกวดเต้น แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นJunior อายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป(ไม่จำกัดอายุ) ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง
การจัดกิจกรรมการประกวดเต้น Born to be young star anti drugs contest 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม สามารถแสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆตามความชอบ ความถนัด อีกทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจจกรรมในครั้งนี้จะสามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้พิษภัยและโทษของยาเสพติดให้กับเพื่อนๆเยาวชนในจังหวัดลำปางได้อีกด้วย.