นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“งดให้อาหารนกพิราบ” ในพื้นที่สาธารณะ

เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือประชาชน “งดให้อาหารนกพิราบ” ในพื้นที่สาธารณะ อาทิ ห้าแยกประตูชัย-วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สถานศึกษา วัด สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน หรือพื้นที่ส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง เพื่อลดปริมาณนกพิราบที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบ
.
โดยผู้ฝ่าฝืนอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ