นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมสืบสาน งานประเพณี

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และนายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาล นครลำปาง ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วน การงาน เทศบาลนครลำปาง เพื่อ พิจารณารูปแบบจัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการถวายความอาลัย ต่อพระองค์ท่าน และเพื่อเป็นการ ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการพิจารณางด หรือ ลด การแสดงเพื่อความบันเทิง กิจกรรมการ จัดงานรื่นเริงต่าง ๆ ตามสมควร นั้น เทศบาลนครลำปาง จึงมีมติกำหนดจัดงาน ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2559 ในวันคืนที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เพียงคืนเดียวเท่านั้น(จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2559) เพื่อสืบสานงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอนให้คงอยู่คู่กับจังหวัดลำปางต่อไป

โดยงดจัดการแสดงเพื่อความบันเทิง กิจกรรมรื่นเริง กิจกรรมการประกวด ทุกประเภท ให้เหลือเพียงการประดับ ตกแต่งโคมล้านนา ซุ้มประตูป่า ให้สวยงาม และเชิญชวนให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศ และกลิ่นไอทางวัฒนธรรมตามประเพณีอันดีงามของชาวลำปาง ด้วยการเชิญชวน ให้นำสะเปาลำน้อยมาลอยบริเวณริม ฝั่งแม่น้ำวัง ท่าน้ำวัดสิงห์ชัย และท่าน้ำ ต่าง ๆ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวังตลอดสาย เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา และส่งเคราะห์ รับโชคตามความเชื่อ ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ขอความร่วมมืองดใช้กระทงโฟม เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแม่น้ำวังเอาไว้ด้วย.

เชิญร่วมสืบสาน งานประเพณี