นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีปงชัย ซอย ๒ ตั้งแต่ถนนศรีปงชัย ถึงสะพานบ้านศรีปงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)