นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ นางจันทร์สม เสียงดี และนางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

นายพิชิต กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น ในฐานะที่เป็นข้าของแผ่นดินก็อยากจะทำอะไรเพื่อท่านบ้าง เทศบาลนครลำปาง จึงกำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์/สดับปกรณ์ และสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ในวันศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ข่วงนคร จึงขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง พสกนิกรชาวไทย และผู้สนใจเข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว และร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ข้าราชการ และผู้ร่วมงานทุกท่านโปรดแต่งกายด้วยด้วยชุดไว้ทุกข์

เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ