นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย ระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒