นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน)