เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีถวายน้ำสรง พระบรมศพ

วันที่ ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวง นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ร่วมพิธีถวายน้ำสรง พระบรมศพ