นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาเทศบาลนครลำปาง ร่วมลงนามถวายความอาลัย

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาชนชาวจังหวัดลำปางและประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร7 หน้าสำนักงานเทศบาลนครลำปาง

สภาเทศบาลนครลำปาง ร่วมลงนามถวายความอาลัย