นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง แจ้งว่า เทศบาลนครลำปางได้ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับเครื่องทองน้อย และจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ บริเวณหน้าอาคาร 7 สำนักงานเทศบาลนครลำปาง (ด้านถนนฉัตรไชย)

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมลงนามถวายความอาลัย ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาชนชาวจังหวัดลำปางและประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป